Proje Ortakları

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü -KIM

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya ilinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve yetişkin eğitiminde her türlü eğitim ve öğretim faaliyetinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu bir devlet kurumudur. Konya İli, toplamda 2.682 okul, 500.975 öğrenci ve 34.648 öğretmen ile 31 ilçeye sahiptir. Konya İl MEM, tüm bu okul ve kurumlardan sorumludur.

2004 yılından beri AB finansmanlı projelerde aktif olarak yer alıyoruz. Projeler Koordinasyon Birimi 2004 yılından bu yana 114’ün üzerinde proje yürütmüştür. Birim personelimiz, AB finansmanlı projeleri yazma, uygulama ve yaygınlaştırma faaliyetlerinde uzmanlaşmışlardır. Şu anda 16 Erasmus+ ve bir Horizon 2020 projesi yürütmekteyiz

KARATAY ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Hafif düzeyde zihinsel engelli öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra mesleki eğitimin de yapıldığı okulumuzda özel eğitim meslek okulu olarak 85 öğrenci (31 kız, 54 erkek) eğitimlerine devam etmektedir. Ayrıca örgün eğitim çağında olmayan toplam 10 öğrencinin katıldığı bir sınıfta oluşturulmuş ve halk eğitim kursu verilmektedir.

Misyonumuz, öğrencilerimize akademik bilgilerin yanı sıra temel değerler eğitimi vererek sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek ve yeteneklerine uygun profesyonel rehberlik programları ile başarılı, üretken, çalışkan bireyler olarak yetiştirmektir.

WEBSİTEMİZ: http://karatayozelegitim.meb.k12.tr

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Albatros" Constanța

“Albatros” Köstence Özel Eğitim Merkezi Romanya’nın Köstence şehrinde bulunan teknolojik bir devlet lisesidir. Kurumumuzun amacı, entegre ve kaliteli bir genel eğitim sunmanın yanı sıra, gençlere ve mezunlara çalışma alanına girmelerine yardımcı olmak için Gıda endüstrisi, Estetik ve Masaj alanlarında sertifikalı eğitim sağlamaktır. Personel, dezavantajlı gruplardan ve bölgelerden gelen çocukların eğitime ücretsiz erişimini sağlar. Öğrencilere genel ve özel eğitim, pratik kurslar sağlarken engelli ve engelsiz öğrencilerin rehabilitasyonuna  yönelik genel, kapsayıcı ve özel eğitim desteği de sunar.

Websitemiz: www.centrul-scolar-albatros.ro.

Agrupamento Escolas Trigal Santa Maria

Agrupamento Escolas Trigal Santa Maria, Portekiz’in kuzeyinde Braga adlı büyük bir şehrin yakınında, Tadim adlı küçük bir kasabada bulunan bir devlet okuludur.

3-16 yaş arası 900 civarında öğrencimiz vardır. Bunların yaklaşık % 15’inin farklı engellere bulunmakta ve bazı özel eğitime ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, okula daha iyi entegre olmalarına ve toplum ve iş piyasasına entegrasyona iyi hazırlanmalarına yardımcı olacak 5 özel eğitim öğretmenimiz ve bir psikologumuz vardır.

Websitemiz: http://www.aetsm.pt/agrupamento/

Município de Torres Novas

Torres Novas, Lizbon’un 100 km kuzeyinde, Centro bölgesinde yer alan bir Portekiz belediyesidir. 35.000 nüfusu ve diğer 100 küçük kent merkezi ile birlikte Torres Novas şehri ve çevresindeki kırsal alanlardan oluşan 270 km2’lik alana sahiptir. Torres Novas, ana ulusal karayolları ve demiryollarının üzerinde olması sayesinde harika bir konuma sahiptir. Belediye çevre, şehircilik, altyapı ve kamu teçhizatı, kültür, turizm, sosyal ve eğitim ile ilgili temel konulardan sorumlu yerel kamu otoritesidir.

Websitemiz: https://www.cm-torresnovas.pt/

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Polonya’da yer alan bir özel üniversiteyiz. Üniversitemizi uluslararası arenada tanıtmak, profesyonel ve güvenilir bir ortak imajını şekillendirmek ve desteklemek en önemli görevimizdir. Merkezimiz; ekoloji, girişimcilik, sanat, aktif vatandaşlık, sosyal içerme gibi farklı alanlarda çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar için yaygın eğitim konularında aktiftir. Collegium Balticum sanat, HEI yönetimi, dil öğretimi, sağlık, yeniden toplumsallaşma, siber zorbalık, göç sorunları, sosyal ekonomi, spor vb. Alanlardaki AB projelerinde deneyim sahibidir.

WEBSİTEMİZ: https://www.cb.szczecin.pl/

Trend Prima

TREND-PRIMA Maribor Enstitüsü, bilginin araştırılması ve geliştirilmesi için çalışan kar amacı gütmeyen STK’dır. Temel nitelikleri profesyonel çalışma, kalifiye ve sorumlu personel, uzmanlık, iş deneyimi ve güvenilirliktir. İnsan kaynakları alanında eğitim, danışmanlık, araştırma ve çözümler sunan genç, büyüyen özel bir kurumdur. Enstitümüz, ulusal ve AB projeleri koordine etmekte ve iş birliği yapmaktadır. İş birliği yaptığımız projelerin çoğunda, dezavantajlı grupların durumlarını iyileştirmek için çalışıyoruz.

VITECO E-Learning Solutions

VITECO, Sicilya’da bulunan bir İtalyan KOBİ’dir. Kadrosu, mühendislik, grafik tasarım, işletme yönetimi ve pazarlama ve iletişim geçmişine sahip profesyonellerden oluşmaktadır. VITECO, AB projelerindeki hem ulusal müşteriler hem de Avrupalı ortaklar için kolay ve sezgisel e-Öğrenim platformları, ciddi oyunlar ve çevrimiçi kurslar sağlayıcısıdır.

Ciddi Oyunları, öğrencilere yaparak öğrenme yaklaşımını aşılamayı, bir yandan öğrenmeye yönelik engelleri azaltmayı ve diğer yandan operasyonel yetenekleri ve çapraz becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Basitlik ve kullanılabilirlik her zaman VITECO’nun ana hedefleri olmuştur. E-Öğrenim platformlarındaki uzun deneyimi sayesinde, özelleştirilmiş çözümleri hem öğretmenler hem de öğrenciler için çevrimiçi eğitimi keyifli hale getirir.

Websitemiz: https://www.vitecoelearning.eu/en/

Hanta Associates Ltd

Hanta Associates Ltd, yüzlerce genci işe yerleştirme, eğitim ve uzun vadeli istihdam için staj yeri sağlamaktadır. Hem ulusal hükümet sözleşmeleri hem de Erasmus + programı kapsamında hizmetler sunan hafif zihinsel engelli gençlerin tam zamanlı iş bulmaları da desteklenmektedir. Uluslararası düzeyde, Hanta Associates Ltd çeşitli Erasmus + projelerini hem koordine etmiş hem de ortak olmuştur. STK’lar, yerel kuruluşlar ve okullarla yakın iş birliği içinde çalışarak, engelli gençler arasında Erken Okul Terkini azaltmaya katkıda bulunmuş, özel eğitimli çocukların ebeveynleri için kaynaklar oluşturmuş ve hem yerel hem de uluslararası düzeyde bir dizi çalıştay düzenlemişlerdir. Ek olarak, Hanta Associates Ltd el sanatları, girişimcilik ve pazarlama eğitimleri yoluyla engelli kişilerin istihdam edilebilirliğini artırmak için çalışmaktadır.

Websitemiz: https://hawpproject.eu/