Eğitmenler için Uygulama Rehberi

Uygulama Rehberi araştırma sonuçlarının amacını, istatistiklerini, sonucunu ve değerlendirme raporunu içerecek ve Aile Eğitimi ve Destekleyici Eğitim modüllerinin nasıl kullanılacağını içerecektir.

Bu çıktının yenilikçi yönü hedef grup olan eğitmenlere hem proje kapsamında yapılmış araştırmanın bulguları ve sonuçları hakkında bilgi verecek olması hem de Aile eğitimi ve Destekleyici Eğitim modüllerinden bu rehber sayesinde rahatlıkla faydalanabileceklerdir. Ayrıca ek kaynaklar, etkinlikler ve ders planları ile bu eğitimleri rahatlıkla velilere veya öğrencilere uygulayabileceklerdir.

Bu Rehberden beklediğimiz etki ise hedef grup olan eğitmen adaylarının rehberi kullanarak projenin ürünlerini rahatlıkla kullanabilmesinin sağlanması ve bu sayede özel eğitim mesleki eğitimde kalitenin artırılmasına da katkı sağlamış olacaklardır.