Öğrenciler için Destekleyici Mesleki Eğitim Modülleri

Proje süresince zihinsel engelli öğrenciler için Destekleyici Mesleki Eğitim Modülleri oluşturulacaktır. Bu Modüller, öğrencilere iş olanaklarını genişletmek ve mesleki başarılarını güçlendirmek için yararlı yeterlilikler sağlayacaktır.

Destekleyici Eğitim Modülleri ECVET tabanlı, bilimsel ve pedagojik temellerle hazırlanarak ortak ülkelerin eğitim bakanlıklarını tavsiye olarak gönderilecektir.

Bu çıktıdan beklenen etki ise bu konularda eğitim alan öğrencilerin iş hayatında karşılaştıkları bu temel sorunların üstesinde gelebilmelerine katkı sağlayacaktır. Ayrıca işverenlerin çalışanlarından bekledikleri hijyen, nezaket ve sosyal beceriler kapsamında kendilerini geliştirmiş olarak mezun olarak iş yerleşmeleri daha çabuk olacak ve iş hayatında da başarılı ve mutlu bireyler olabileceklerdir.