ÇEVRİMİÇİ TOPLANTILAR

Tüm ortak ülkeleri etkileyen Covid 19 nedeniyle, proje görev ve sorumlulukları hakkında konuşmak için düzenli çevrimiçi toplantılar düzenlemeye karar verdik. Bu çevrimiçi toplantıları 2 ayda bir düzenliyoruz. Bu toplantılarda proje faaliyetleri, mevcut ve gelecekteki görevler hakkında konuştuk. Yolculuk mümkün olana kadar yüz yüze görüşmeleri erteledik. Bizi bir arada tutan ve verimli geçen bu düzenli toplantılara devam edeceğiz.

Uluslararası Aile Eğitimi ve Öğrenci Mesleki Yeterlilik Araştırması (O1)
Projemizin ilk çıktısı hazır. Engelli öğrencilerin mevcut eğitim ve istihdam durumlarını görmek için öğretmenlere, velilere ve işverenlere sorular soruyoruz. 450 öğretmen, 206 veli ve 107 işverene ulaştık. Anketler, Üniversite ortağımız Collegium Balticum tarafından analiz edildi ve bununla ilgili kapsamlı bir makale yazdılar. Makale, tüm ortak ülke dillerine çevrilmiştir. Makalenin kısa versiyonu EPALE platformunda yayınlandı.