Aile Eğitim Programı Eğitim Modülleri

Yapılan birçok araştırmada zihinsel engelli çocukların anne babalarının eğitim programlarına katılımı ile çocukların öğrenme kapasitesinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle proje süresince hedef kitleye yönelik kapsamlı ve planlı bir aile eğitim programı oluşturulacaktır. Program bilimsel bulgulara ve somut ihtiyaçlara göre tasarlanacaktır.

Bu fikri çıktının hazırlanması ve uygulanması ile beklenen etkiler ise şunlardır:

-Çoğunluğu sosyo-ekonomik olarak zayıf olan ebeveynlere çocuklarının özelliklerine göre sorunla baş edebilmeyi öğrenme,

-Çocuklarının sosyal hayata hazırlanmaları ve toplumla kaynaşmaları adına okulda öğrendikleri nezaket, görgü ve diğer toplumsal değerleri evde sürdürebilme,

-Çocuklarını geleceğe hazırlama ve iş sahibi olabilmeleri adına kendilerine düşen görevleri tanıma,

-Evde kaliteli serbest zaman etkinlikleri ile özgüven kazandırma,

-Karşılaşılabilecek sorunlarla baş edebilme stratejilerini öğrenme,

-Çocuklarının mesleki eğitimine evde de destek olma