• We Are At Work Too

    ‘Biz de işteyiz’ Erasmus + Projesi zihinsel engelli çocuklara, ailelerine ve eğitimcilere yönelik bir projedir. Projenin temel amacı, zihinsel engelli çocuklara daha fazla özerklik ve kişisel başarı sağlamak için dijital ve yenilikçi araçlar sunmak amacıyla aileler, öğrenciler, eğitimciler ve işverenler arasındaki ilişkileri incelemektir.

  • AB 2020’nin hedeflerinden biri olan akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye ulaşmak için istihdam, üretkenlik ve yeni beceriler edinmek hayati önem taşımaktadır. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin en sık karşılaştıkları sorunların kişisel hijyen (öz bakım becerileri), nezaket, sosyal beceriler ve çalışma becerileri olduğu belirlenmiştir. Bu proje ile öğrencilerin bu becerilerini geliştirmemiz ve istihdam edilebilirliklerini arttırmamız beklenmektedir.

Fikri Çıktılar

01

Aile eğitimi ve Öğrenci Mesleki yeterliliğine Yönelik Uluslararası Araştırma

02

Aile Eğitim Programı Eğitim Modülleri

03

Öğrenciler için Destekleyici Mesleki Eğitim Modülleri

04

Eğitmenler için Uygulama Rehberi

BİZE ULAŞIN

Sizi bekliyoruz