Od 8. do 12. novembra 2021 smo preživeli pet čudovitih dni v Sloveniji na učno izobraževalnih delavnicah v okviru projekta Erasmus+ Tudi mi delamo. Projekt je namenjen otrokom z motnjami v duševnem razvoju, njihovim družinam in vzgojiteljem.

Prvi dan smo se seznanili s celotnim projektom ter spoznali program družinske vzgoje, ki je hkrati tudi intelektualni izid tega projekta.

Drugi dan smo nadaljevali z usposabljanjem na področju družinske vzgoje. Gostujoči predavatelji so nam predstavili smernice poklicnega izobraževanja v Sloveniji.

Tretji dan smo izvedli usposabljanje po posameznih modulih, razvitih za programe poklicnega izobraževanja. Pri tem smo razpravljali o 5 modulih usposabljanja, ki pojasnjujejo različne vidike gostinskega dela za osebe z blago motnjo v duševnem razvoju. Ti moduli so zasnovani poglobljeno, tako da bodo lahko ciljne skupine razvijale svoje veščine za delo v gostinstvu.

  • Modul 1: Osebna nega
  • Modul 2: Pogostitev in storitve za stranke
  • Modul 3: Higiena prehrane
  • Modul 4: Socialne veščine
  • Modul 5: Nove tehnologije v gostinstvu

Četrti dan je potekalo usposabljanje za 4. modul. Predavala nam je tudi specialna pedagoginja Tamara Donaj, ki nam je predstavila program šole za otroke s posebnimi potrebami za različne ciljne skupine otrok. Spoznali smo izobraževalni sistem za invalide v Sloveniji.

Zadnji, peti dan smo imeli kulturni ogled mesta, vključno s 15.000 m² veliko vinsko kletjo, ki se razteza pod mestnim jedrom.

Učno-izobraževalne delavnice so bile zelo uspešne, našim slovenskim partnerjem smo zelo hvaležni za pogostitev in hkrati se veselimo, da bomo naučeno lahko implementirali v naslednjih fazah projekta!