Podporni moduli poklicnega izobraževanja učencev

Med projektom bodo izdelani moduli podpornega poklicnega izobraževanja za učence z motnjami v duševnem razvoju. Moduli bodo učencem nudili koristne kompetence, da bodo povečali svoje zaposlitvene možnosti in okrepili poklicni uspeh.

Moduli podpornega usposabljanje bodo pripravljeni na znanstveni in pedagoški podlagi, ki temeljijo na ECVET metodologiji ter bodo posredovani kot priporočila na ministrstva za izobraževanje v partnerskih državah.