Moduli za usposabljanje programa družinskega izobraževanja

Številne študije so opazile, da se učne sposobnosti in samozavest otrok z motnjami v duševnem razvoju povečajo z udeležbo staršev pri njihovih izobraževalnih programih. Zaradi tega razloga bo tekom projekta izdelan celovit program družinskega izobraževanja, ki bo namenjen ciljni skupini. Program bo zasnovan glede na znanstvene ugotovitve in konkretne potrebe.

 

Pričakovani učinki priprave in izvedbe tega intelektualnega orodja so:

– Naučiti starše, da se lažje spoprimejo s težavami otrok glede na njihove značilne potrebe. S poudarkom na družinah iz nizkega socialno ekonomskega ozadja

– Ohraniti naučene socialne spretnosti, ki so se jih otroci naučili v šoli, da jih pripravimo na socialno življenje in družbo

– Pripraviti učence na prihodnost ter predstaviti njihove dolžnosti, da bi lažje pridobili zaposlitev

– Otroci bodo pridobili samozavest s pomočjo kakovostnih dejavnosti za domače preživljanje prostega časa,

– Učne strategije za obvladovanje težav učencev

– Spodbujanje poklicnega izobraževanja otrok s strani staršev