Decembra 2021 so se, v okviru projekta Erasmus+ BIZ/Tudi mi delamo, sestali na meddržavnem srečanju na Portugalskem partnerji iz Turčije, Portugalske, Italije, Združenega kraljestva, Slovenije, Romunije in Poljske.

Srečanje

Na srečanju smo ocenili dosedanje aktivnosti in gradiva ter načrtovali nadaljnje korake izvajanja projekta na lokalni ravni.

Ponosni sporočamo, da smo letos uspešno zaključili učno-izobraževalne delavnice v Sloveniji ter da smo za učitelje, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami ter njihove starše, generirali uporabne izobraževalne vire!          

V začetku leta 2022 načrtuje vsaka partnerska organizacija, na spletu in v živo, lokalne dogodke usposabljanja za starše in učitelje z namenom širjenja projektnega gradiva! Ti bodo vključevali program usposabljanja za družinsko izobraževanje in module podpornega poklicnega izobraževanja kot inovativna orodja za poučevanje študentov s posebnimi potrebami.

Razpravljali smo tudi o končnih izboljšavah spletne strani WeAreAtWorkToo in platforme za e-izobraževanje, kjer imajo uporabniki brezplačen dostop do gradiva za usposabljanje, dokončajo tečaje v nacionalnem jeziku in pridobijo zaključno spričevalo.

Na koncu so nam gostitelji razkazali mesto Torres Novas, njegovo okolico in združenje CRIT, katerega cilj je izobraževanje, valorizacija in socialno-poklicno vključevanje invalidov na Portugalskem.

Kljub težki situaciji je bilo zelo lepo, da smo se lahko spoznali v živo! Srečanje je pripomoglo h krepitvi partnerstva ter nadaljevanju projekta na lokalni ravni!