• We Are At Work Too

    Projekt Erasmus + “Tudi mi smo v službi” je namenjen otrokom z motnjami v duševnem razvoju, njihovim družinam in učiteljem. Glavni cilj projekta je preučiti odnos med družinami, učenci, učitelji in delodajalci ter jim ponudili digitalno inovativno orodje, s katerim bi  otrokom z motnjami v duševnem razvoju zagotovili večjo samostojnost in osebni uspeh.

  • Cilji programa EU 2020 zavzemajo pametne in trajnostne rešitve ter vključujočo rast. Za doseganje ciljev je ključnega pomena pridobitev zaposlitve, izboljšanje produktivnosti in pridobitev novih znanj. Pretekle ugotovitve so pokazale, da imajo učenci, ki so uspešno zaključili program na oddelku za prehrano in pijače probleme pri zaposlitvi. Med najbolj pogoste probleme so delodajalci omenili osebno higieno, vljudnost, socialne in delovne veščine. Namen tega projekta je izboljšati veščine učencev ter spodbudi in izboljšati njihovo zaposljivost.

Izidi

01

Mednarodna raziskava o vzgoji in poklicnih kompetencah učencev

02

Moduli za usposabljanje programa družinskega izobraževanja

03

Podporni moduli poklicnega izobraževanja učencev

04

Navodila za trenerje

KONTAKTIRAJE NAS

Čakamo vas