Partenerii
proiectului

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü -KIM

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Inspectoratul Regional al Educației Naționale din Turcia) este o instituție de stat care se ocupă de planificarea și  coordonarea tuturor activităților educaționale și de formare la nivel preșcolar, primar, secundar, precum și de educația adulților din provincia Konya. Aceasta are 31 de circumscripții cu un total de 2.682 școli, 500.975 elevi și 34.648 profesori. Konya İl MEM este o organizație răspunzătoare de toate aceste școli și instituții.

Din anul 2004 suntem parte activă în diverse proiecte cu finanțare UE. Departamentul de coordonare a proiectelor a lansat mai mult de 114 proiecte începând cu anul 2004. Personalul care lucrează aici este format din experți în scrierea, implementarea și diseminarea activităților referitoare la proiecte cu finanțare UE. În prezent implementăm 16 proiecte Erasmus+ și un proiect Horizon 2020.

KARATAY ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

În cadrul școlii noastre vocaționale de educație specială un număr de 85 de elevi (31 fete și 54 băieți) își continuă educația prin ramura vocațională tehnologică, care se desfășoară în completarea educației academice a elevilor cu retard mental ușor. În plus, un curs de educație publică a fost inițiat într-o clasă cu un număr total de 10 elevi care nu se înscriu în limitele de vârstă ale educației formale.

Misiunea noastră este de a susține dezvoltarea socială și emoțională a elevilor prin oferirea atât a valorilor educative de bază, cât și a cunoștințelor academice, dar și de a-i forma ca indivizi de succes, productivi și muncitori, cu programe de consiliere profesională, adecvate abilităților acestora.   

WEBSITE: http://karatayozelegitim.meb.k12.tr

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Albatros" Constanța

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ‘Albatros’  Constanța este un liceu tehnologic, de stat, din Constanța, România. Scopul activităților noastre îl constituie atât oferirea unei educații generale, integrate și de calitate, cât și a unei educații certificate, în specializările industrie alimentară, estetică și masaj, pentru învățământ liceal, profesional și postliceal, pentru a facilita inserția absolvenților pe piața muncii.

Personalul asigură accesul gratuit la educație pentru elevii din zone și grupuri dezavantajate, oferă educație generală și de specialitate, instruire practică, sprijin și consiliere copiilor cu și fără dizabilități, din învățământul de masă, incluziv și special.   

Website: www.centrul-scolar-albatros.ro.

Agrupamento Escolas Trigal Santa Maria

Agrupamento Escolas Trigal Santa Maria este o școală publică, situată într-un orășel numit Tadim, aflat lângă marele oraș Braga din nordul Portugaliei.

Sunt înmatriculați în jur de 900 elevi  cu vârste cuprinse între 3 și 16 ani. Dintre aceștia, 15% au diverse probleme și necesită  atenție specială. Din acest motiv, avem 5 profesori care se ocupă de nevoile speciale și un  psiholog care să le faciliteze o mai bună integrare în școală și să îi ajute să fie bine pregătiți pentru integrarea în comunitate și în piața muncii. 

Website: http://www.aetsm.pt/agrupamento/

Município de Torres Novas

Torres Novas este o autoritate municipală portugheză localizată în regiunea Centro, la 100 km nord față de Lisabona. Sunt 35.000 locuitori și 270 km² ce formează orașul Torres Novas și localitățile rurale limitrofe, cu alte 100 mici centre urbane. Torres Novas beneficiază de o bună amplasare, fiind străbătută de drumuri naționale și feroviare importante. Primăria este autoritatea publică locală responsabilă de aspectele principale legate de mediu, urbanism, infrastructură și  utilaje publice, cultură, turism, evenimente publice și educație.

Website: https://www.cm-torresnovas.pt/

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Suntem o Universitate privată din Polonia. Cel mai important rol îl are promovarea universității noastre pe plan internațional, precum și formarea, susținerea imaginii noastre de partener profesionist și de încredere. Centrul nostru activează în domeniul educației non-formale a copiilor, tineretului, adulților și seniorilor, în diverse sectoare: ecologie, antreprenoriat, arte, cetățenie activă, incluziune socială. CB are experiență în proiecte UE din domeniul arte, management hotelier HEI, predarea limbilor, sănătate,  resocializare, cyberbullying, probleme legate de migrare, economie socială, sport  etc.

WEBSITE: https://www.cb.szczecin.pl/

Trend Prima

Institutul TREND-PRIMA Maribor este un ONG non-profit pentru cercetarea și progresul cunoașterii. Calitățile sale principale sunt profesionalismul, angajații calificați și responsabili, expertiza, încrederea și experiența de muncă. Este o instituție tânără, privată, aflată în dezvoltare, ce oferă pregătire, consultanță, cercetare și soluții în domeniul resurselor umane. Institutul a  coordonat și colaborat în proiecte naționale și UE. În majoritatea proiectelor în care am fost implicați, am avut de-a face cu grupuri vulnerabile, cu scopul îmbunătățirii situațiilor acestora.

VITECO E-Learning Solutions

VITECO este un IMM Italian cu sediul în Sicilia. Personalul este format din profesioniști cu formare în inginerie, design grafic, administrarea afacerilor, marketing și comunicare. VITECO este furnizor de  platforme e-Learning ușoare și intuitive, jocuri serioase și cursuri online, atât pentru clienți naționali, cât și pentru parteneri europeni, în proiecte UE.

Jocurile serioase au ca scop familiarizarea elevilor cu abordarea învățării prin realizare,   reducând reținerile în ceea ce privește învățarea, pe de o parte, iar pe de altă parte, dezvoltând competențe operaționale și abilități transversale. 

Simplitatea și utilitatea au fost mereu obiectivele principale ale VITECO. Mulțumită experienței vaste în platforme e-Learning, soluțiile sale personalizate fac din pregătirea online o bucurie pentru profesori și  elevi.

Website: https://www.vitecoelearning.eu/en/

Hanta Associates Ltd

Hanta Associates Ltd a plasat sute de tineri la locul potrivit, în stagii de practică, locuri de muncă și angajare pe termen lung. Oferind servicii, atât prin contracte guvernamentale naționale, cât și prin programe  Erasmus+, tinerii cu dizabilități mentale ușoare  au fost ajutați  să se angajeze cu normă întreagă. 

La nivel internațional, Hanta Associates Ltd a fost atât coordonator, cât și partener în mai multe proiecte Erasmus+. Aflați într-o strânsă colaborare ONG-uri, organizații și școli locale, am contribuit la reducerea abandonului școlar printre tinerii cu dizabilități, am creat resurse pentru părinții copiilor din învățământul special și am desfășurat o mulțime de ateliere de lucru locale și transnaționale.

În plus, Hanta Associates Ltd contribuie la creșterea gradului de inserție pe piața muncii a oamenilor cu dizabilități prin instruiri în artizanat, antreprenoriat și marketing.

Website: https://hawpproject.eu/