Module de pregătire ale programului de educație familială

Multe studii au observat faptul că încrederea în sine și capacitatea de învățare a copiilor cu retard mintal cresc odată cu implicarea și participarea părinților acestora în programele educative ale elevilor. Din acest motiv, pe parcursul proiectului se va crea un program comprehensiv și organizat de educație familială, adresat publicului țintă. Programul va fi proiectat ținând cont de rezultatele științifice și nevoile concrete.

Efectele preconizate ale pregătirii și  implementării acestui rezultat intelectual sunt:

– să învețe să facă față problemei în funcție de caracteristicile propriilor copii, ale căror familii provin, în general, dintr-un mediu  socio-economic deficitar;

– să poată menține amabilitatea, bunele maniere și alte valori sociale învățate la școală, pentru a-și putea pregăti copiii pentru viața socială și integrarea în societate;

– să pregătească propriii lor copii pentru viitor și să își recunoască îndatoririle pentru ca aceștia să aibă un loc de muncă;

– să dobândească încredere în sine prin sprijinul acordat în  activitățile desfășurate în  timpul liber de acasă;

– să învețe strategii cu ajutorul cărora să poată face față problemelor;

– să susțină acasă educația de specialitate a propriilor copii.