Ghid de implementare pentru profesori

Ghidul de implementare va include scopul, statisticile, rezultatele și raportul de evaluare a cercetării, incluzând, de asemenea, indicații privind modalitățile de utilizare ale programului de educație familială și ale modulelor de susținere a educației tehnologice. 

Aspectul inovativ al acestui rezultat îl reprezintă informarea grupului țintă referitoare la descoperirile și rezultatele cercetării desfășurate în derularea proiectului, dar și punerea la dispoziția beneficiarilor, prin acest ghid, a modulelor de pregătire familială precum și susținerea pregătirii de specialitate.   

 Aceste formări vor putea fi oferite părinților sau elevilor, însoțite de resurse, activități și planuri de lecții suplimentare.

Impactul așteptat al acestui ghid este să ne asigurăm că grupul țintă beneficiar poate folosi cu ușurință produsele proiectului prin utilizarea  ghidului, și astfel educația specială va contribui  la creșterea calității educației tehnologice.