Cercetare internațională privind educația familială și competențele profesionale ale elevilor

Partenerii proiectului au desfășurat cercetări și au aplicat chestionare  părinților, cadrelor didactice și angajatorilor în Turcia, Italia, Portugalia, Marea Britanie, Polonia, România și Slovenia. Aici puteți găsi rezultatele cercetărilor și o prezentare generală a informațiilor colectate.

Cercetările și datele colectate le-au permis  partenerilor să elaboreze un articol interesant referitor la relația actuală dintre educatori, familii, copii și angajatori, precum și la modurile în care aceste relații influențează reușita personală a elevilor cu dizabilități sau a elevilor cu alte competențe.

Impactul preconizat al acestui rezultat intelectual îl reprezintă identificarea nevoilor educației familiale în contextul școlarizării tehnologice de învățământ special în diferite țări, precum și realizarea unui program de pregătire a acestora, prin colectarea într-un corpus a tuturor acestor nevoi.  În acest mod, se intenționează crearea unui impact atât la nivelul instituțiilor, cu scopul încheierii de parteneriate, dar și la nivelul instituțiilor similare din alte țări și orașe.