Przewodnik wdrożeniowy dla trenerów

Poradnik wdrożeniowy będzie zawierał cel, statystyki, wyniki i raport ewaluacyjny badań oraz wskazówki, jak korzystać z Programu Edukacji Rodzinnej i Modułów Wspierania Kształcenia Zawodowego.

Innowacyjnym aspektem tego Poradnika będzie informowanie trenerów grup docelowych o wynikach i rezultatach badań przeprowadzonych w ramach projektu, a także możliwości skorzystania z modułów szkolenia rodzinnego oraz szkolenia wspierającego za pośrednictwem tego przewodnika. Korzystając z dodatkowych zasobów, zajęć i planów lekcji trenerzy będą również mogli przeprowadzić szkolenie dla rodziców lub uczniów.

Jesteśmy przekonani, że Przewodnik umożliwi uczestnikom szkolenia z grupy docelowej swobodne korzystanie z produktów projektu, dzięki czemu kształcenie specjalne przyczyni się do poprawy jakości szkolenia zawodowego.