Pomocnicze moduły kształcenia zawodowego dla studentów

W trakcie realizacji Projektu zostaną utworzone Pomocnicze Moduły Edukacji Zawodowej dla Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Moduły te umożliwią studentom uzyskanie użytecznych kompetencji, które pozwolą im na poszerzenie zawodowych szans oraz wzmocnienie ich sukcesu zawodowego.

Powyższe szkoleniowe moduły wspierające zostaną przygotowane w oparciu o system ECVET, podstawy naukowe i pedagogiczne, a następnie zostaną przekazane w formie zalecenia dla ministerstw edukacji krajów partnerskich.

Jesteśmy przekonani, iż wspomniane moduły edukacyjne pomogą studentom uczestniczącym w projekcie rozwiązać swoje podstawowe problemy związane z życiem zawodowym. Ponadto sukces studentów przełoży się na sukces i zadowolenie pracodawcy, ponieważ absolwenci będą mogli pracować szybciej i bardziej efektywnie, jako że rozwiną swoje umiejętności w zakresie dbania o higienę osobistą, kulturę osobistą i umiejętności społeczne, czyli te elementy, których pracodawcy oczekują od swoich pracowników.