Partnerzy
Projektu

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü -KIM

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Prowincjonalna Dyrekcja Edukacji Narodowej) jest instytucją państwową odpowiedzialną za planowanie i koordynację wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych oraz szkoleniowych w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz szkół dla dorosłych w prowincji Konya. Prowincja Konya ma 31 okręgów, w których znajduje się łącznie 2.682 szkół, uczy się 500.975 uczniów oraz zatrudnionych jest 34.648 nauczycieli. Konya İl MEM jest organizacją patronacką dla wszystkich tych szkół i instytucji.

Od 2004 roku aktywnie uczestniczymy w projektach finansowanych ze środków unijnych. Od 2004 roku Dział Koordynacji Projektów zrealizował ponad 114 projektów. Pracujący w nim personel składa się z ekspertów zajmujących się pisaniem, wdrażaniem i upowszechnianiem projektów finansowanych przez UE. Obecnie realizujemy 16 projektów Erasmus+ i jeden Horyzont 2020.

KARATAY ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU

Jest to specjalistyczna szkoła zawodowa, w której 85 uczniów (31 dziewcząt i 54 chłopców) kontynuuje naukę.  Obok edukacji akademickiej dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym prowadzone jest także szkolenie zawodowe. Ponadto w szkole otwarto ogólnodostępny kurs dla 10 uczniów, którzy nie osiągnęli formalnego wieku edukacyjnego.  Naszą misją jest wspieranie społecznego i emocjonalnego rozwoju naszych uczniów poprzez zapewnianie im edukacji dotyczącej  podstawowych wartości, a także wiedzy akademickiej. Ponadto, poprzez profesjonalne programy i poradnictwo dostosowane do ich umiejętność kształcimy ich na pracowitych i efektywnych pracowników odnoszących  sukcesy zawodowe.

STRONA INTERNETOWA: http://karatayozelegitim.meb.k12.tr

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "Albatros" Constanța

„Albatros” School Centre for Inclusive Education Constanta  jest publiczną techniczną szkołą średnią w Konstancy w Rumunii. Celem naszych działań jest oferowanie zintegrowanego kształcenia ogólnego wysokiej jakości, a także zapewnianie młodzieży i uczniom szkół ponadgimnazjalnych certyfikowanych szkoleń z zakresu: przemysłu spożywczego, estetyki i masażu, aby pomóc im w przyszłości zaistnieć w zawodzie.  Kadra zapewnia swobodny dostęp do edukacji dzieciom z pokrzywdzonych społecznie grup i obszarów, prowadzi edukację ogólną i specjalistyczną, kursy praktyczne, oferuje wsparcie i rehabilitację uczniów  niepełnosprawnych i pełnosprawnych w ramach edukacji masowej, integracyjnej i specjalnej.

Strona internetowa: www.centrul-scolar-albatros.ro.

Agrupamento Escolas Trigal Santa Maria

Agrupamento Escolas Trigal Santa Maria to szkoła publiczna, położona w małym miasteczku Tadim, w pobliżu dużego miasta Braga na północy Portugalii. Mamy około 900 uczniów w wieku od 3 do 16 lat. Około 15% z nich dotkniętych jest różnego typu problemami i wymaga szczególnej uwagi. Z tego powodu zatrudniamy psychologa oraz 5 nauczycieli dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, którzy wspierają uczniów w osiągnięciu lepszej integracji w szkole i pomagają im dobrze przygotować się do integracji w społeczności oraz na rynku pracy.

Strona  internetowa: http://www.aetsm.pt/agrupamento/

Município de Torres Novas

Torres Novas to portugalska gmina miejska zlokalizowana w regionie Centro, 100 km na północ od Lizbony. Ma 35.000 mieszkańców oraz zajmuje obszar 270 km2 na terenie, którego znajduje się miasto Torres Novas oraz otaczające je obszary wiejskie. W sąsiedztwie znajduje się 100 innych małych ośrodków miejskich. Torres Novas to świetna lokalizacja, w której krzyżują się główne drogi krajowe i szlaki kolejowe. Gmina jest lokalnym organem publicznym, odpowiedzialnym za główne kwestie dotyczące środowiska, urbanizmu, infrastruktury i sprzętu publicznego, kultury, turystyki, spraw społecznych oraz edukacji.

Strona internetowa: https://www.cm-torresnovas.pt/

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Jesteśmy prywatną uczelnią z Polski. Naszą najważniejszą rolą jest promowanie naszej uczelni na arenie międzynarodowej oraz kształtowanie i wspieranie jej wizerunku, jako profesjonalnego i rzetelnego partnera. Nasze Centrum prowadzi aktywną działalność w zakresie edukacji pozaformalnej dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów w różnych dziedzinach: ekologia, przedsiębiorczość, sztuka, aktywność obywatelska, włączenie społeczne. CB ma doświadczenie w projektach unijnych z zakresu sztuki, zarządzania uczelniami, nauczania języków, zdrowia, resocjalizacji, cyber-przemocy, zagadnień migracyjnych, ekonomii społecznej, sportu itp.

STRONA INTERNETOWA: https://www.cb.szczecin.pl/

Trend Prima

Instytut TREND-PRIMA Maribor jest organizacją pozarządową non-profit, zajmującą się badaniami i rozwojem wiedzy. Jej główne cechy to profesjonalna praca, wykwalifikowany i odpowiedzialny personel, fachowość, doświadczenie zawodowe oraz rzetelność. Jest to młoda, rozwijająca się instytucja prywatna, która zajmuje się szkoleniami, konsultacjami, badaniami i rozwiązaniami w dziedzinie zasobów ludzkich. Instytut koordynował i współpracował z projektami krajowymi i unijnymi. W większości projektów, z którymi współpracowaliśmy, mamy do czynienia z grupami szczególnie wrażliwymi w celu poprawy ich sytuacji.

VITECO E-Learning Solutions

IVITECO to włoskie MŚP zlokalizowane na Sycylii. Personel składa się z profesjonalistów z doświadczeniem w zakresie inżynierii, projektowania graficznego, zarządzania biznesem, marketingu oraz komunikacji. VITECO jest dostawcą prostych i intuicyjnych platform e-learningowych, a także poważnych gier oraz kursów online zarówno dla klientów krajowych, jak i europejskich partnerów w projektach UE. Powyższe gry mają na celu wpojenie użytkownikom podejścia polegającego na uczeniu się przez działanie, z jednej strony zmniejszając zahamowania w uczeniu się, a z drugiej strony rozwijając zdolności operacyjne i umiejętności o charakterze ogólnym.  Prostota i użyteczność zawsze były głównymi celami firmy VITECO. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w platformach e-learningowych, jej niestandardowe rozwiązania sprawiają, że szkolenie online jest przyjemne zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Strona internetowa: https://www.vitecoelearning.eu/en/

Hanta Associates Ltd

Hanta Associates Ltd pomogła w umieszczeniu  setek młodych ludzi na stażach, szkoleniach oraz umożliwiła długoterminowe zatrudnienie. Oferując usługi zarówno w ramach krajowych kontraktów rządowych, jak i programu Erasmus +, młodzi ludzie z lekką niepełnosprawnością intelektualną otrzymywali wsparcie w znalezieniu zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Na poziomie międzynarodowym Hanta Associates Ltd koordynowała i współpracowała w kilku projektach Erasmus+. Współpracując ściśle z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi stowarzyszeniami oraz szkołami, przyczyniła się do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki przez młode osoby niepełnosprawne, stworzyła zasoby dla rodziców dzieci wymagających specjalnej edukacji i przeprowadziła szereg warsztatów, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Ponadto Hanta Associates Ltd pracuje nad zwiększeniem szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia w zakresie rzemiosła, przedsiębiorczości i marketingu.

Strona internetowa: https://hawpproject.eu/