Moduły szkoleniowe programu edukacji rodzinnej

W wielu badaniach zaobserwowano, iż zdolność uczenia się oraz poczucie własnej wartości w przypadku dzieci z upośledzeniem intelektualnym wzrasta wraz z udziałem ich rodziców w ich programach edukacyjnych. Dlatego w trakcie trwania Projektu zostanie opracowany kompleksowy oraz spójny program edukacji rodzinnej skierowany do grupy docelowej. Wspomniany program zostanie przygotowany w oparciu o wyniki badań naukowych i konkretnych potrzeb.

Efektem przygotowania i realizacji tych modułów będzie:

– Nabycie przez dzieci pochodzące z rodzin charakteryzujących się niskimi warunkami socjoekonomicznymi umiejętności radzenia sobie z konkretnymi, typowymi dla ich środowiska problemami.

– Umiejętność zachowania życzliwego nastawienia, okazywania dobrych manier oraz przyswojenie sobie innych wartości społecznych, poznanych w szkole i umożliwiających uczniom przygotowanie się do życia społecznego oraz integracji ze społeczeństwem.

-Przygotowanie dzieci na przyszłość i uświadomienie im, na czym będą polegały ich obowiązki w przypadku podjęcia pracy.

– Nabycie przez uczniów pewności siebie dzięki wysokiej jakości zajęć rekreacyjnych prowadzonych w domu.

– Poznanie strategii uczenia się radzenia sobie z problemami.

– Wspieranie edukacji zawodowej dzieci w domu przez rodziców.