Międzynarodowe badania dotyczące edukacji rodzinnej i kompetencji zawodowych uczniów

Partnerzy przeprowadzili badania i ankiety wśród rodziców, nauczycieli i pracodawców w Turcji, Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Polsce, Rumunii i Słowenii. Tutaj można znaleźć wyniki badań i podsumowanie zebranych informacji.

Wyniki badań oraz zebrane dane posłużyły, jako materiał, który umożliwiły partnerom napisanie interesującego artykułu na temat aktualnych relacji między wychowawcami, rodzinami, dziećmi oraz pracodawcami, a także sposobu, w jaki ta relacja wpływa na osobiste sukcesy uczniów niepełnosprawnych lub uczniów posiadających inne umiejętności.

Rezultaty pracy intelektualnej pozwolą na określenie potrzeb edukacji rodzinnej w procesie kształcenia zawodowego w ramach kształcenia specjalnego w różnych krajach oraz opracowanie skierowanego do nich programu szkoleniowego poprzez zgrupowanie tych potrzeb we wspólnej puli. To opracowanie wpłynie nie tylko na instytucje objęte partnerstwem, ale także na podobne instytucje w różnych krajach i miastach.