• We Are At Work Too

    Projekt Erasmus+ „My też pracujemy” jest skierowany do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin oraz wychowawców. Głównym celem projektu jest zbadanie relacji między rodzinami, uczniami, nauczycielami oraz pracodawcami w celu zaoferowania wszystkim wymienionym cyfrowych, a także innowacyjnych narzędzi gwarantujących dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną większą autonomię i możliwość odniesienia osobistego sukcesu.

  • Aby osiągnąć inteligentny, trwały rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, który jest    jednym z celów strategii „Europa 2020”, niezwykle ważne jest uzyskanie zatrudnienia, wydajności oraz nabycie nowych umiejętności. Stwierdzono, że najczęstszymi problemami, z jakimi borykają się studenci, którzy ukończyli Wydział Usług Spożywczych oraz Napojów, są higiena osobista (umiejętności samoopieki), uprzejmość, umiejętności zarówno społeczne, jak i zawodowe. Mamy nadzieję, iż dzięki temu projektowi zwiększymy umiejętności uczniów, przez co zwiększą się ich szanse na zatrudnienie.

Rezultaty

01

Międzynarodowe badania dotyczące edukacji rodzinnej i kompetencji zawodowych uczniów

02

Moduły szkoleniowe programu edukacji rodzinnej

03

Pomocnicze moduły kształcenia zawodowego dla studentów

04

Przewodnik wdrożeniowy dla trenerów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czekamy na Ciebie